پذیرنده های طرف قرارداد با شرکت پارس ارمغان طلایی بصورت استانی قابل جستجو می باشند, تنها کافی است تا با انتخاب استان مورد نظر, لیست پذیرنده های ارمغانی را در کادر زیرین مشاهده فرماییدشهر صنف زیرشاخه استان

لیست پذیرنده های ارمغانی مورد جستجو شما با توجه به انتخاب شما در قسمت بالا, پس از فشردن دکمه "نمایش لیست انتخابی" در این قسمت بنمایش درخواهد آمد .پس از نمایش جدول, با انتخاب دکمه "امکانات" موجود در کنار هر پذیرنده, امکانات و تصاویر پذیرنده در کادر زیرین به نمایش در خواهد آمد
توضیحات تکمیلی به انضمام تصاویری منتخب از مجموعه برای اطلاع بیشتر در این فسمت قرار گرفته است. خواهشمند است به شرایط و توضیحات قید شده درباره پذیرنده ارمغانی انتخابی توجه کافی را داشته باشید
باکلیک برروی + و - میتوانید وضوح نقشه رابیشترکرده و با علامت دست برروی نقشه حرکت کنید